Over ons

Missie

H

et is onze missie om talenten en (young) professionals in een projectomgeving ‘in hun element’ te brengen. Hoe? Door een omgeving te creëren waarin project- management centraal staat. Het tijdelijke karakter van projecten zorgt er namelijk voor dat je continue kunt blijven ontdekken hoe je jouw talent wilt inzetten en vanuit welke passie je wilt werken. Onze missie is gebaseerd op een uitspraak van Ken Robinson: “Being in your element takes you beyond the ordinary experiences of enjoyment or happiness. We are not talking about laughter, good times, sunsets and parties. When you are in your element, you connect with something fundamental in your sense of identity, purpose and well-being. Being there provides a sense of self-revelation, of defining who we really are and what you are really meant to be doing with your life”.

Netwerkorganisatie

P

rojectkompassie is een netwerkorganisatie voor en door (zelfstandig) projectmanagers. Het netwerk zorgt ervoor dat we contact hebben met opdrachtgevers, zzp'ers en studenten in het hele land, dat we blijven ontwikkelen en dat er ruimte is voor kennisdeling en co-creatie.

In het PKP-netwerk werken professionals, young professionals en talenten samen aan projecten, in wisselende samenstellingen en op basis van gedeelde interesses. Tijdens PKP-DAGEN en andere bijeenkomsten komen we samen. We vormen een platform voor kennisdeling en acquisitiemogelijkheden. Iedereen levert een actieve bijdrage om van Projectkompassie een professionele (netwerk)organisatie maken. Als je je aansluit bij ons netwerk, vragen we dus wel wat van je, maar je krijgt er ook veel voor terug!

De toegevoegde waarde van het PKP-netwerk boven andere, is dat het een netwerk is van gelijkgestemden. Het is een ideaal dat ons bindt: mensen dichter bij zichzelf en elkaar brengen zodat projecten en organisaties beter functioneren en innovaties tot stand komen die de samenleving doen ontwikkelen richting de toekomst. Dit ideaal zorgt ervoor dat er een fijne sfeer heerst, we elkaar helpen en ons verbonden voelen met elkaar.

Zo ontstaan er nieuwe ideeën, komt er energie los en realiseren we resultaat!

overons

“Being in your element helps you defining who you really are and what you are really meant to be doing with your life”. Als netwerkorganisatie voor en door projectmanagers helpt Projectkompassie talenten en professionals dit te bereiken.


Ons team