Dovenschap

Functie: Projectsupport

Over Dovenschap: Dovenschap streeft naar een maatschappij waarin doven dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit hebben als iedereen in Nederland. Deze maatschappelijke gelijkwaardigheid en toegankelijkheid vraagt om een erkende status van de Nederlandse Gebarentaal en de daarbij behorende dovencultuur. Dovenschap zet zich daarvoor in door middel van informatievoorziening, belangenbehartiging, lotgenotencontact en een pro actieve houding ten opzichte van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, (mede)zeggenschap over producten en dienstverlening, en door empowerment van de doven zelf. Meer informatie.

De opdracht: In 2012 kreeg Dovenschap een subsidiebudget om onderzoek te doen naar de kwaliteitscriteria voor een tolk op afstand. Met een tolk op afstand krijgen doven de mogelijkheid om van dezelfde communicatiekanalen gebruik te maken als horende mensen. Voor dit onderzoek had Dovenschap een dove projectleider aangesteld met een groot netwerk in de dovengemeenschap maar met minder kennis en ervaring in projectmatig werken. Hier ontstond dan ook de samenwerking met Projectkompassie. Onze projectondersteuner heeft het initiatief genomen om de projectorganisatie in te richten, planningen op te stellen, rapportages te ontwikkelen en de communicatie te verzorgen over de status van het project aan de projectleider en de stuurgroep. Mede door het inrichten van de Principal Toolbox was het voor de projectondersteuner mogelijk om de projectleider inzicht te geven in projectmatig werken. Na de succesvolle opstart heeft de projectondersteuner de projectorganisatie overgedragen aan de eigen medewerkers en hebben we op de achtergrond het opleveren van de kwaliteitscriteria gemonitord.

Ben jij een nieuwe opdrachtgever?

Bij Projectkompassie zien we het belang van projectmanagement als vak. Met de kennis en expertise van onze (zelfstandig) professionals en de creativiteit en drive van onze young professionals en studenten, voegen wij waarde toe aan elk project of vraagstuk en vormen we een flexibele schil voor jou als opdrachtgever.