Thorax

Functie: Projectmanager

Over Thorax: Thorax is de verbindende factor tussen IT en een organisatie in het sociaal domein. Thorax legt digitale verbindingen waardoor de dienstverlening soepel en accuraat verloopt. Denk bijvoorbeeld aan een veilig digitaal platform waar cliënten hun verhaal beschikbaar stellen voor hulpverleners en lotgenoten. Ze zorgen dat de oplossingen passen bij de manier van werken van de organisatie waar de hulpverlener en cliënt als uitgangspunt worden genomen. De IT-kennis en de kennis van het sociaal domein worden zo ingezet dat hulpverleners en cliënten optimaal worden geholpen. Meer informatie.

De opdracht(en): Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in het zorgdomein, heeft de gemeente Haarlemmermeer het project ‘KopHoofd’ in het leven geroepen. Binnen project ‘KopHoofd’ wordt een portaal ingericht waarop zorgaanbieders digitaal berichten kunnen uitwisselen met de gemeente. Een uitdagend project, want specifieke kennis van het domein moet gecombineerd worden met IT-oplossingen, waarbij ook de veiligheid van gegevens gegarandeerd moet zijn. De projectmanager van Projectkompassie nam deze uitdaging aan en is binnen dit project de verbindende factor in een team van informatieanalisten en programmeurs. Vanuit de visie van de projectmanager en met de kennis en ervaring van het team wordt telkens gezocht naar de beste oplossing. Meer weten over dit project?

Een tweede project waar de projectmanager van Projectkompassie aan werkt is TripiO. TripiO is een samenwerkingsplatform waar de hulpverleners samen met cliënten organisatie-overstijgend en digitaal kunnen samenwerken. Dit project is op dit moment volop in ontwikkeling. Binnenkort meer informatie hierover!

Ben jij een nieuwe opdrachtgever?

Bij Projectkompassie zien we het belang van projectmanagement als vak. Met de kennis en expertise van onze (zelfstandig) professionals en de creativiteit en drive van onze young professionals en studenten, voegen wij waarde toe aan elk project of vraagstuk en vormen we een flexibele schil voor jou als opdrachtgever.