Omgaan met conflicten, het moeilijkste wat er is. Ook in projecten komen
conflicten voor en hoe ga je daarmee om?

Over communicatie, oordeelsvorming, argumentatie en creativiteit: alles
komt bij elkaar in het spel dat we samen gaan spelen.