De eerste PKP-dag van dit nieuwe seizoen draaide om zelfreflectie en zelfmanagement. Hierbij raakten we verschillende thema’s. Het boek van Covey en zijn zeven eigenschappen van effectief leiderschap kon in het kader van het ‘Natural Leadership’ HP natuurlijk niet achterblijven en zal tijdens de aankomende PKP-dagen nog regelmatig terugkomen.

Vervolgens hebben we het gehad over persoonlijk tijdmanagement. We hebben ieder voor onszelf de Eisenhower kwadrant ingevuld. Het Eisenhower model is handig om prioriteiten te stellen, doordat het onderscheid maakt tussen die dingen die belangrijk zijn en die dingen die urgent zijn.

Wie vervolgens iets over zijn/haar ingevulde kwadrant wilde vertellen kon dat doen en het was mooi om te merken hoe er een gesprek op gang kwam over de soms maatschappelijk druk die je wordt opgelegd om zaken urgent te maken (social media) terwijl ze dat voor jezelf eigenlijk niet zijn. De juiste balans hierin bleek belangrijk en deze kwadrant kan daar een mooi middel toe zijn.

Het hoogtepunt van de dag was de praktische invulling van de DISC-theorie. Deze onderscheidt 4 verschillende gedragsstijlen in de manier waarop mensen taken en opdrachten aanpakken en op situaties reageren. Die gedragsstijlen worden Dominantie (rood), Invloed (geel), Stabiliteit (groen) en Conformiteit (blauw) (DISC) genoemd.

PKP-ers (2e en 3e jaars) die al bekend waren met de kleuren gingen in het groepje van hun kleur elk in een hoek van de ruimte staan met flip-over. De 1e jaars gingen langs deze vier kleuren. De vier groepen vertelden over de kwaliteiten, eigenschappen, valkuilen en communicatiestijlen van hun eigen kleur. Een voorbeeld bij de groene club was dat ieder het woord kreeg en men elkaar aan keek ter bevestiging en dat bij de gele club meer  tekeningen dan tekst op het flip-over vel te vinden waren. Uiteindelijk voegden de 1e jaars zich bij de kleur waarvan ze zelf vonden dat ze er het meest thuis hoorden.

Vervolgens gingen de vier groepen met hun eigen kleurgenoten een doek schilderen. Op het schildersdoek ging iedere groep tot uitdrukking brengen wat de kwaliteit van de kleur is van de ander. Rood schilderde de kwaliteit van Groen. Geel van Blauw. Groen van Rood. Blauw van Geel. Niet toevallig deze mix, want deze kleuren irriteren zich het meest aan elkaar.

Het was hilarisch, leerzaam en verbazingwekkend om te zien hoe de kleurgedragingen ook daadwerkelijk terugkwamen in de diverse teams.

Zo werkte het groene team harmonieus samen aan het doek, overlegden men over de te volgen stappen en schilderden pas als iedereen het met elkaar eens was.

Toen elke kleurgroep het doek afhad presenteerde ze het aan de groep en was er ruimte voor feedback en reflectie op het groepsproces.

Het was een geslaagde dag waarin we elkaar nog beter hebben leren kennen. Dit vormt een mooie basis voor een lach, een traan, openheid, gelijkwaardigheid en samenwerking. Het gaat een gaaf PKP-seizoen worden!

Geschreven door: Kai Stam