Vandaag hebben Anne, Henk Willem en ik het honours program “Natural Leadership” vertegenwoordigd op de Top Talent Docentendag. En leuk: professional Henriëtte van Tuil van ons gezamenlijke project “Kanniekieze” was ook aanwezig! We werden welkom geheten op een hele gave locatie, het Wilmink theater in Enschede. Genoeg mooie ruimtes om workshops aan elkaar te geven en elkaar op een andere manier te ontmoeten. Want dat wat het doel van deze dag: met studenten, docenten van Saxion en van andere hogescholen leren van elkaar, elkaar te inspireren met werkvormen, voorbeelden van projecten en verdiepende gesprekken. De plenaire discussie ter afsluiting van de dag over de vraag ‘kunnen jongeren reflecteren?’, houdt me nog steeds bezig. Vooral omdat het direct ook bij mij de vraag oproept ‘kunnen wij, docenten, reflecteren?’. En doen we dat ook? En hoe open ben ik zelf dan? Lijkt me een leuk thema om nog eens verder over te sparren met elkaar!

Een goed initiatief van Saxion Top Talent om zo betrokkenen aan elkaar te verbinden en tegelijkertijd de “buitenwereld” binnen te halen. Het draagt bij aan verdere professionalisering van de verschillende programma’s en de samenwerking met bedrijven en andere hogescholen.

Voorsorteren op de toekomst. Ik denk dat in deze veranderende wereld contact met elkaar en samenwerken een voorwaarde is voor behoud van kwaliteit.

Geschreven door Babette te Winkel